Splošni pogoji za najem avtodoma

Prevzem avtodoma - Po 15 uri oz. po dogovoru.

Vračilo avtodoma -   Do 9 ure oz. po dogovoru.

Omejitev kilometrov - Do 400km/dan. Za vsak dodatni prekoračen prevožen kilometer nad 400km/dan 0,30€/km. 

Rezervacije in plačilni pogoji -  Za rezervacijo je potrebno plačati avans v znesku  300€ oz. 30% (kar je več) od celotne cene najema v roku veljavnosti ponudbe. Takoj po prejetem nakazilu se smatra da je rezervacija potrjena. Najemodajalec izda najemniku račun o opravljenem plačilu rezervacije, ki zavezuje obe stranki. Preostanek zneska je potrebno plačati najkasneje 30 dni pred najemnim terminom. Za rezervacije, ki so potrjene manj kot 30 dni pred predvidenim dnevom prevzema vozila se mora celoten znesek plačati v roku veljavnosti ponudbe. Če najemnik plačil ne izvede v zgoraj navedenih rokih, se šteje, da se je odpovedal rezervaciji. 
Plačilo se lahko izvrši na transakcijski račun, IBAN SI56 0400 0027 6759 565 (odprt pri banki NOVA KBM d.d.).

Varščina - 1.200€ mora biti nakazana 24ur pred prevzemom avtodoma na TRR. Varščina se v roku 5 delovnih dni vrne najemniku v kolikor je avtodom vrnjen v brezhibnem stanju.
064 164 415
info.go4fun@gmail.com
Spodnja Idrija
Išči